+49 40-2785990 info@mcc-hamburg.de
UV 329

CAS Nr.

3147-75-9

EINECS Name

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

EINECS Nr.

221-573-5

Synonym

UV 329 / 2-(2-Hydroxy-5-t-octylphenyl) benzotriazol / 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Timo M. Heckt

+49 40 - 27 85 99 - 50

+49 40 - 27 90 01 9