+49 40-2785990 info@mcc-hamburg.de
UV 326

CAS Nr.

3896-11-5

EINECS Name

Bumetrizole

EINECS Nr.

223-445-4

Synonym

UV 326 / Bumetrizol / 2-(2'-Hydroxy-3'-t-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole / 2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Timo M. Heckt

+49 40 - 27 85 99 - 50

+49 40 - 27 90 01 9