+49 40-2785990 info@mcc-hamburg.de
UV 234

CAS Nr.

70321-86-7

EINECS Name

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol

EINECS Nr.

274-570-6

Synonym

UV 234 / 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Timo M. Heckt

+49 40 - 27 85 99 - 50

+49 40 - 27 90 01 9